Blog

Shangrila

Shangrila – vùng đất được nhắc đến trong cuốn tiểu thuyết “Đường chân trời đã mất” của tác giả James Hilton là một nơi mà ở đó ai ai cũng hạnh phúc. Dẫu vẫn biết rằng Shangrila vốn chỉ là...